11
OCT.
2017

CALENDAR Evaluare naţională, clasa a VIII-a, 2017-2018

Anexa la OMEN nr. 4793/31.08.2017 privind organizarea şi desfăşurarea Evaluării Naționale
pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2017 – 2018

CALENDARUL
de desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a,
în anul şcolar 2017-2018

04-08 iunie 2018
Înscrierea la evaluarea națională

08 iunie 2018
Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a

11 iunie 2018
Limba şi literatura română – probă scrisă

13 iunie 2018
Matematica – probă scrisă

14 iunie 2018
Limba şi literatura maternă – probă scrisă

19 iunie 2018
Afişarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 12:00)

19 iunie 2018
Depunerea contestaţiilor (orele 14:00 – 19:00)

20-22 iunie 2018
Soluţionarea contestaţiilor

23 iunie 2018
Afişarea rezultatelor finale după soluţionarea contestaţiilor.

Descărcare calendar: