25
IAN.
2016

Evaluare naţională clasele II, IV şi VI, anul 2016

O R D I N
privind aprobarea Calendarului de administrare și Metodologiei de organizare si desfasurare a
Evaluărilor Naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a
în anul scolar 2015-2016

Descărcare documente: