26
SEPT.
2016

Evaluare naţională clasele II, IV şi VI, anul 2017

O R D I N privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2016—2017

În baza prevederilor art. 74 alin. (2), (3) și (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările
ulterioare, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.401/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului Național
de Evaluare și Examinare, cu modificările ulterioare, în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2015 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative,
ministrul educației naționale și cercetării științifice emite prezentul ordin:

Descărcare document:

omencs_5074-din-31-08-2016_calendar_EVALUARE NAȚIONALĂ_CL-2-4-6 pt 2016_2017