26
SEPT.
2016

Regulamentul de evaluare naţională clasa a VIII-a, anul 2017

ORDIN privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2016-2017

În baza prevederilor art. 94, alin. (2) lit. e) și ale art. 361 din Legea Educației Naționale
nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului ministrului educației,
cercetării, tineretului și sportului nr. 3753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în
sistemul național de învățământ, cu modificările ulterioare,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea și funcționarea
Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, cu modificările și completările ulterioare,
MINISTRUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
emite prezentul ordin:

Descărcare document:

Ordin-5-071-EVALUAREA NAȚIONALĂ-cl-VIII-2017