21
IAN.
2015

Regulamentul de evaluare naţională clasele II, IV şi VI, anul 2015

O R D I N
privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a
Evaluărilor Naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2014-2015 şi pentru aprobarea Calendarului de administrare a acestora

 • Anunţ ordin

  În baza prevederilor art. 74 alin. (2), (3) și (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1401/2009, privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului Național de Evaluare și Examinare, cu modificările ulterioare, În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare, ministrul educației naționale emite prezentul ordin:

 • Ordinul ministrului

  Art. 1. Se aprobă Metodologia de organizare și desfășurare a Evaluărilor Naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2014-2015, prevăzută în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

  Art. 2. Se aprobă Calendarul de administrare a Evaluărilor Naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2014-2015, prevăzut în Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

  Art. 3. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Art. 4. Direcția Generală Educație și Învățare pe Tot Parcursul Vieții, Direcția Generală Învățământ în Limbile Minorităților, Centrul Național de Evaluare și Examinare, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și unitățile de învățământ duc la îndeplinire prezentul ordin.

  MINISTRU,
  Remus PRICOPIE

  Nr. 5123
  Data: 15.12.2014
  București

  Descarcă document: OMEN nr.5123 din 15.12.2014_Ordin_EN_II_IV_VI_2014_2015

 • Anexa 1 la Ordinul MEN privind Evaluarea Naţională clasele II, IV şi VI

  METODOLOGIA
  de organizare și desfășurare
  a Evaluărilor Naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a
  în anul școlar 2014-2015

  Descărcare document: OMEN nr.5123 din 15.12.2014_Anexa 1_Metodologie_EN_II_IV_VI_2014-2015

 • Anexa 2 la Ordinul MEN privind Evaluarea Naţională clasele II, IV şi VI

   CALENDARUL
  de administrare a Evaluărilor Naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a
  în anul școlar 2014-2015

  Descărcare document: OMEN nr.5123 din 15.12.2014__Anexa_2_EN_II_IV_VI_calendar_2014-2015