20
OCT.
2016

Școala Altfel 2016-2017

ORDIN
pentru aprobarea Metodologiei de organizare a Programului național „Școala altfel”

În temeiul art. 94 alin. (2) lit. s) din Legea Educației Naționale, nr. 1/2011, cu modificările
și completările ulterioare, și al Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea și
funcționarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, cu modificările și
completările ulterioare,

ministrul educației naționale și cercetării științifice
emite prezentul ordin:

Art. 1. Se aprobă Metodologia de organizare a Programului național „Școala altfel”,
prevăzută în anexa, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. Direcția Generală Învățământ Preuniversitar, Direcția Minorități, Direcția Generală
Management și Resurse Umane, inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al
Municipiului București și unitățile de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile
prezentului ordin:

Descărcare document:

Metodologie organizare SCOALA ALTFEL 2016-2017