Regulamentul de evaluare nationala 2014

Detalii despre procesul de evaluare nationala 2014

 

  • Organizarea si desfasurarea

    ORDIN  privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru

    absolvenții clasei a VIII-a în anul şcolar 2013-2014 

    În baza prevederilor art.  94, alin. (2) lit. e) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare,

    ale prevederilor Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările ulterioare,

    în temeiul prevederilor art.5 din Hotărârea Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările și completările ulterioare,

     

    MINISTRUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE

    emite prezentul ordin:

    Art.1.  Se aprobă Calendarul de desfăşurarea Evaluării Naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul şcolar 2013-2014,  prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

    Art.2. Evaluarea naţională pentru absolvenții clasei a VIII-a se desfăşoară în anul şcolar 2013-2014în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2010-2011 prevăzută în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4801/2010 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a în anul şcolar 2010-2011, și cu prevederile prezentului ordin.

    Art.3. (1)Se aprobă Programa pentru limba și literatura slovacă maternă, valabilă pentru evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2013-2014. Programa este  prevăzută în Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

    (2) Programele pentru disciplinele la care se susţine evaluarea naţională pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul şcolar 2013-2014, altele decât cea menționată la alin. (1), sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4801/2010.

    Art.4. (1) Comisiile județene/ a municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a vor/va asigura dotarea cu camere funcționale de supraveghere video a sălilor de clasă din unitățile de învățământ în care se desfășoară probele pentru evaluarea națională pentru elevii clasei a VIII-a, a sălilor în care se descarcă și se multiplică subiectele, precum și a sălilor în care se preiau, se evaluează și se depozitează lucrările scrise.

    (2) Activitatea de monitorizare a desfășurării evaluării naționale prin intermediul camerelor de supraveghere se va desfășura în conformitate cu o procedură stabilită de Comisia Națională de Organizare a Evaluării Naționale.

    (3) Comisia Națională de Organizare a Evaluării Naționale poate elabora și alte instrucțiuni/proceduri, în vederea bunei organizări și desfășurări a Evaluării Naționale pentru elevii clasei a VIII-a.

    Art. 5. (1) Candidatul major și părinții/reprezentanții legali ai candidatului minor pot solicita comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de organizare a Evaluării Naționale să vadă lucrarea/lucrările proprie/proprii a/ale propriului copil numai după afişarea rezultatelor finale după contestaţii. La vizualizarea lucrării/lucrărilor, candidatul minor trebuie să fie însoțit obligatoriu de un părinte/reprezentant legal.

    (2) Solicitarea de vizualizare, menționată la alin. (1),  nu poate conduce la reevaluarea și/sau modificarea notelor acordate lucrării/lucrărilor.

    (3) Cu excepţia candidatului sau a părinților/reprezentanților legali ai acestuia, pot solicita să vadă lucrarea/lucrările doar membrii comisiei  judeţene/a municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naționale sau ai Comisiei Naţionale de Organizare a Evaluării Naționale, în scopul reevaluării acesteia/acestora, conform  prevederilor art.6, punctul (10) și ale art.9, punctul (25) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a  în anul școlar 2010-2011, menționată la art. 2.

    Art.6. Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prezentul ordin.

    Art.7. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

     

      

    MINISTRU,

    Remus PRICOPIE

     BUCUREŞTI

    Nr.    4924   

    Data: 29.08.2013

  • Calendar

      CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A EVALUĂRII NAŢIONALE PENTRU ABSOLVENȚII

    CLASEI A VIII-A

    ÎN ANUL ŞCOLAR 2013-2014

    13 iunie 2014                    Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a

    16-18 iunie 2014             Înscrierea la Evaluarea Naţională

    23 iunie 2014                    Limba şi literatura română – probă scrisă

    24 iunie 2014                    Limba şi literatura maternă – probă scrisă

    25 iunie 2014                    Matematica – probă scrisă

    27 iunie 2014                    Afişarea rezultatelor (până la ora 16)

    27 iunie 2014                    Depunerea contestaţiilor (orele 16 – 20)

    28 iunie-30 iunie 2014  Rezolvarea contestaţiilor

    1 iulie 2014                         Afişarea rezultatelor finale după contestaţii

  • Documente – Programa pentru limba si literatura slovaca


Ultima actualizare: 23 decembrie 2014 la 21:13